Bygg din egen pool hemma

/bygg-din-egen-pool-hemma.jpg

Om du har funderat på att skaffa en härlig pool till din trädgård är det fullt möjligt att bygga den själv. Men du behöver planera bygget väl i förväg för att få det slutresultat du önskar. Du kan välja mellan olika pooltyper, vilket i sin tur styrs av byggregler, budget och lokala markförhållanden.

Pooltyper

Det finns olika pooltyper som Poolfabriken visar. Du kan bygga en nedgrävd pool, som också benämns markpool, eller en ovanjordspool som byggs på marken. Möjligheten finns också att skapa en delvis nedsänkt pool. Om du väljer att gräva ner poolen kan du njuta av den både praktiskt men också visuellt. Det är också lättare att täcka en markpool. Den kräver dock mer arbete för att bygga, där du både måste gräva och sedan dränera marken. Det ger också ett dyrare projekt totalt sett. Om du istället väljer en ovanmarkpool behöver du inte satsa på markentreprenad.

Flera huvudkomponenter

En pool består av flera delar. Du behöver en grund att ställa poolen på, vilket också utgör golvet i poolen. Här kan du utföra en betonggjutning själv eller lägga ut det med hjälp av en fackman. Trä är organiskt och därför känsligt för fukt, vilket kan vara värt att hålla i minnet när du planerar projektet. Förutom ovanstående behöver du också ett yt- eller tätskikt till golv och väggar. Privata pooler brukar använda vad som kallas en liner, vilket består av en plastduk. En liner är en sorts "tapet" som du kan köpa i flera olika mönster och färger. Många väljer blått som får poolen att se inbjudande ut.

Placering och bygglov

När du ska bygga en pool är det viktigt att först bestämma hur den ska se ut. Formen, djupet och storleken kan variera stort. Du kan göra en rund, oval, åttaormad eller åttkantig form, eller välja en helt egen form. Storleken brukar oftast bli större än endast själva poolen, då många lägger trall eller plattor runt om. När du har bestämt storleken och var den ska ligga behöver du kontakta byggnadsnämnden som ligger i din kommun för att fråga om du behöver marklov, bygglov eller annat innan du påbörjar projektet.

Byggprocessen

Hur själva byggprocessen går till varierar beroende på om du valt en nedgrävd pool eller en som ligger ovan mark. En markpool kräver mycket förarbete. Du behöver först gräva en grop, som sedan ska dräneras vid behov. Därefter behöver du göra en grund i betong. Stommen ska placeras med väggar, och sist av allt adderas linern som utgör tätskiktet. En markpool måste ha en grop som är något större än poolstommen i sig. Återstående utrymme ska sedan fyllas i medan du samtidigt fyller upp poolen med vatten. Detta skapar ett mottryck vilket skyddar konstruktionen och linern.

En ovanmarkpool behöver också den en grund, vilket sedan utgör poolens golv. Stommen som används till en ovanmarkpool ger inte samma grad av stöd som den till en markpool då den inte grävs ner. Därför kan det vara nödvändigt att stötta upp stommen extra. Här kan du i förväg planera noggrant för att skapa en stabil konstruktion.

En investering 

En av fördelarna med en pool är att det ofta är en god investering. Huset ökar i värde samtidigt som du kan njuta av poolen under åren du du får leva med den. Det blir alltså en investering både i dig själv, familjen och även rent ekonomiskt. 

13 Apr 2023