Få hjälp med bygglovsritningar

Bygglov innebär att kommunen och även grannar har gett dig godkänt att utföra det byggprojekt som du ansökt om. Varje kommun har egna regler när det kommer till markanvändning och byggnationer. Boverket har också nationella regler som ska följas. Bygglov måste ansökas om vid husbygge, tillbyggnader och större renoveringar, större förändringar av tomtens utseende, vid bygge av mur och om det är nära tomtgränsen. Detta är en säkerhetsåtgärd så att ingen ska kunna bygga hursomhelst. Hänsyn måste tas till natur, grannar och området där du vill bygga.

Noggranna bygglovsritningar

När du ansöker om bygglov måste du skicka med bygglovsritningar för ditt byggprojekt. Ritningarna måste innehålla tillräckligt mycket information för att kommunen ska kunna göra en bra bedömning. Om det fattas något kommer dem be om kompletterande uppgifter vilket gör att bygglovsprocessen drar ut på tiden. Det gäller att hålla koll på vad som gäller i kommunen annars finns det risk för avslag på ansökan på något som enkelt kunnat undvikas. Därför är det viktigt att de bygglovsritningar som du skickar in är noggranna och korrekt utförda redan från början.
Beroende på vad det är som du ansöker bygglov om så är kraven olika för bygget och ritningarna. Som privatperson kan det vara svårt att hålla koll på vilka krav som ställs på bygget och bygglovsritningarna. Det kan till exempel vara krav på tillgänglighet för badrum, brandskyddsregler och om det finns specifika områdesbestämmelser som man behöver förhålla sig till. Genom att ta hjälp av en konsult kan du få hjälp med dina bygglovsritningar så att de håller rätt standard och följer kommunens regler och riktlinjer.

När bygglovet gått igenom så måste bygget följa de ritningar som du och kommunen kommit överens om. Om något avviker från bygglovsritningarna ska detta rapporteras till kommunen så att de kan skriva in det och ändra i sina ritningar så att bygget stämmer överens med ritningarna i slutändan.
11 Mar 2021