Bostadsprisernas utveckling under 2019

Bostadspriserna är ett hett samtalsämne. Mycket beror på att priserna steg så kraftigt i hela landet mellan 2012 och 2017. Sedan hände det något. Priserna stannade av och har sedan dess gått sidledes. Amorteringskravet udvigdades till att man måste amortera ytterligare 1% på sitt lån om man lånat mer än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst brutto. Detta nya krav tillsammans med en allmän oro och tro på stigande räntor ute i marknaden har gjort att prisupgången har stannat av.

Priserna föll med 5-10% 

När priserna toppade under 2017 så följdes toppen av ett prisfall på 5-10% runt om i hela landet.
Nästan ingen kommun klarade sig från det fallet men en del kommuner har återhämtat prisfallet och ligger nu återigen runt toppnivåerna. Nu har marknadsräntorna börjat gå ner lite igen vilket givit nytt hopp på marknaden. Bostadspriserna står i princip helt still nu under 2019 med några procent upp och ner i olika delar av landet. Hur det kommer att utveckla sig beror nog till stor del på räntans utveckling. Låga räntor gör att människor kan låna mer och vice versa.

Hur räntan kommer att utvecklas under kommande 1-2 år är extremt svårt att sia om. Inte ens Riksbanken lyckas med sina prognoser.

Storstäderna Stockholm Göteborg och Malmö

I storstäderna har priserna stabiliserats liksom resten av landets priser.
Byggandet av nya bostäder har lugnat ner sig men det byggs fortfarande en hel del nytt.

Stockholm ur en trevlig vinkel

3 Sep 2019