Utvecklingen på bostadspriser i Göteborg och Uddevalla

Bostadspriserna i Sverige har rört sig i en radikal hastighet uppåt dem senaste åren i Sverige. Villor har stigit kraftigast men bostadsrätter stiger mycket även dem. Enligt svensk mäklarstatistik så har Villor stigit med 8,4% det senaste året medans bostadsrätter har stigit med 7,6%.

Både villor och bostadsrätter stiger rejält. Den fortsatta trenden uppåt kommer snart att mötas utav en nedgång. Priserna har stigit allt för mycket på det senaste, särskilt i vissa områden. Uddevalla är en liten tätort i Bohuslän som är ett bra exempel på den radikala trenden uppåt i priser.

Uddevallas bostadspriser har stigit enormt

Uddevalla har sedan 3 år tillbaka stigit enormt i priser per kvadratmeter. Dagens pris på 19 087 kr/kvm var för 36 månader sedan 10 605. Priserna har alltså stigit med 80% vilket är oerhört mycket. Dessa siffror sträcker sig över villor och bostadsrätter i Uddevalla. Men det är främst bostadsrätterna som har gått skyhögt uppåt.

fastighetsmäklaren Johan Nilsson på länsförsäkringar i Uddevalla förklarar att det är just bostadsrätterna som stiger i Uddevalla då utbudet är såpass lågt. Från tre månader innan Mars i år så har Nilsson märkt en enorm skillnad. På bara tre månader så har priserna på bostadsrätter stigit med 23%, nästan en fjärdedel! Jämför det med ett år tillbaka så har det stigit med 35% och nu tre år i efterhand så har priserna stigit med 80%. Den här avvikelsen från historien gällande bostadspriserna kommer garanterat att börja sakta in nu och förmodligen rikta sig mot en trend nedåt.

Jämförelsevis med Stockholm, där bostadspriserna är oerhört dyra så har priserna även där ökat. Om man räknar kr/kvm så har priserna stigit mer än Uddevalla, men procenthalten är lägre. Från svensk mäklarstatistik så kan man få se grafer på hur priserna har utvecklats.

De senaste 36 månaderna i Stockholm så har priserna rört sig med en snabb hastighet uppåt. I dag ligger priserna per kvm på 73 701 kr/kvm och för 36 månader sedan så låg priserna på 56 032 kr/kvm. Vilket resulterar i en ökning med 32%. Skillnaden mellan Uddevalla och Stockholm är att priserna i Stockholm har ökat med 17 669 kr/kvm till skillnad från Uddevallas priser som har höjts med 8 482 kr/kvm. Prismässigt så har Stockholm en mycket större ökning. Stockholmspriserna har ökat med 50% mer än Uddevalla räknat pris per kvadratmeter.

Bostadspriserna i Göteborg

Även Göteborg har på det senaste ökat kraftigt i priser. Göteborgs framtid på bostadsmarknaden ser mycket ljust ut. Priserna kommer med tiden att sjunka lite men inte så kraftigt. Utbudet kommer att återtas om några år då många nya bostadsprojekt är planerade i Göteborg.

Till år 2035 så har Göteborgsstad planerat att införa sammanlagt 80 000 nya bostäder och med detta nya arbetsplatser. Priserna kommer att plana nu ett tag, förmodligen påbörja en mindre trend nedåt som de flesta bostäder inrikes kommer att göra. Men framtiden ser lovade ut.

Priserna i Göteborg ligger för nuvarande på 48 943 kr/kvm och låg på för 36 månader sedan på 33 508 kr/kvm. Även i Göteborg visar statistiken på att priserna har ökat kraftigt. Den procentuella ökningen ligger på 46% vilket är en väldigt stark ökning. Jämför man med Stockholm och Uddevalla så kan man se att ökningen sker väldigt jämt.

Uddevallas priser var lägst av dem tre på dagens 19 087 kr/kvm med en ökning på 80%. Göteborg kommer tvåa med dagens pris på 48 943 kr/kvm och Stockholm landar högst med 73 701 kr/kvm och en ökning på 32%. Mönstret som hittas är att desto lägre det genomsnittliga priset per kvadratmeter ligger på, desto högre stiger procenthalten. Men desto mer priserna stiger procentmässigt, desto lägre stiger procenthalten.

Prognos för framtiden

Denna ökande trend kommer att snart att påbörja en resa nedåt i pris per kvadratmeter. Förmodligen så kommer priserna att ligga kvar på ungefär samma nivå som den ligger på nu. Priserna kommer att sjunka i en långsam takt, kanske för att sedan stiga igen. Men priserna kommer förmodligen att sjunka kraftigt långsiktigt. Något att notera är att så länge efterfrågan är stark och utbudet lågt så kommer priserna att fortsätta att stiga eller åtminstone ligga kvar.

Som jag ser det så kommer utbudet inte att ändras kraftigt inom en snar framtid vilket kommer resultera i att priserna inte kommer att röra sig kraftigt just nu. Men när utbudet ökar som det kommer att göra i exempelvis Göteborg så kommer priserna falla i takt med den ökningen på utbud

 

26 Jul 2017